Aşure Günü İbadetleri -geniş anlatım-


Aşure günü on manasına gelen “aşr” kelimesinden alınmıştır. Hicri senenin 1. ayı olan Muharrem ayının onuncu gününe Aşure günü denilmiştir.
Aşure günü orucu;

Peygamber Efendimiz s.a.v. “Aşure günü oruç tutmak bir yıllık günaha kefarettir.” buyuruyor.
Evvelki takvalı ve salih müslümanlar, büyük sevaplar elde etmek ümidi ile Aşure günü çocuklarına dahi yemek yedirmezlerdi ki, manen oruçlu sayılsınlar.
 

Rasulullah Efendimiz s.a.v. Aşure günü akşama kadar yemek istemesinler ve oruçlu sayılsınlar diye çocukların ağızına mübarek tükürüklerini sürerlerdi. Anne ve babaların dahi çacuklarının bu sevaplarından payları vardır. Aşure günü hayvanların bile yavrularını emzirmedikleri rivayet olunur.

Abdullah ibni Abbas r.a. ‘dan rivayete göre Peygamber Efendimiz s.a.v. “Aşure günü oruç tutunuz ve o hususta Yahudilere muhalefet ediniz. Binaenaleyh Aşureden 1 veya bir gün sonrada oruç tutun.” buyurmuşlardır. Bu bakımdan sadece Aşure gününü tek olarak tutmak mekruhtur. Yani ya bir öncesinden yada bir gün sonrasından Aşure günü orucuna eklemek gerektir.
Mesela bu seneki Aşure günümüz Pazartesiye denk geliyor, eğer öncesinden eklemek istersek hem pazar hem pazartesi.. Eğer sonrasından eklemek istersek Hem pazartesi hem salı günleri oruç tutmalıyız.

Aşure günü namazları;

Hazreti Aişe r.a. validemiz Peygamber Efendimizin s.a.v. şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:Kim Aşure günü yüz rekat namaz kılıp her rekatında bir FATİHA SURESİ ile üç İHLAS SURESİ okuyup namazı tamamladıktan sonra yetmiş defa SUBHANELLAHİ VELHAMDÜ LİLLAHİ VELA İLAHE İLLALLAHÜ VALLAHÜ EKBER, VELA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZİM derse.. Ve ardından yetmiş defa ESTAĞFİRULLAH diyerek istiğfar getirirse.. Ve yetmiş defada ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMED diyerek bana salatü selam getirirse Allahü Teala o kimsenin (öldüğünde) kabrini misk ve amberle doldurur.”

Sonra Rasulullah s.a.v. sözlerine şunu ilave etti: “Kabre konan herkesin saçları dağılır. Fakat bu namazı kılan kimsenin saçları asla dağılmaz. Kabrinden dirildiğindede yüzü ayın 14’ü gibi parıldar. Kocasının evine getirilen bir gelin gibi (gayet süslü olarak) süratle doğru cennete götürülür.”

Her kim Aşure gününde, sırf kıyamet günü düşmanlarını razı etmek niyetiyle 4 rekat namaz kılarsa, ilk rekatta bir FATİHA SURESİ ile on bir İHLAS SURESİ, ikinci rekatta bir FATİHA SURESİ ile üç KAFİRUN SURESİ ve on bir İHLAS SURESİ, üçüncü rekatta bir FATİHA SURESİ bir TEKASÜR SURESİ (Elhakümüttekasür) ve on bir İHLAS SURESİ, dördüncü rekattada bir FATİHA SURESİ, üç AYETEL KÜRSİ ve yirmi beş kere İHLAS SURESİ’ni okursa Allahu Teala c.c. o kimseyi kabrin bütün korkunç hallerinden kurtarıp, kıyamette de hasımlarını kendisinden razı eder.


Peygamber Efendimiz s.a.v. buyurmuşlardır ki: Bir kimse, Aşure günü 4 rekat namaz kılsa, Her rekâtında bir FATİHA SURESİ ile on İHLAS SURESİ okusa bu sıddıkların namazıdır. BU namazı kılan sıddıklardan yazılır. O kimse, Ahlasul Halisîn (Halislerin en Halisi) olur.

Aşure günü için diğer ibadetler:

Peygamber Efendimiz s.a.v. buyurmuşlardır ki: ” Akrabası ile alakasını kesen kişi, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse Allahu Teala ona Zekeriyya oğlu Yahya Aleyhisselamın ve İsa Aleyhisselamın sevabını nasip eder ve onu cennette onlarla beraber şu iki parmak gibi yanyana kılar. (orta parmağı ile başparmağını birleştirdi)

Peygamber efendimiz s.a.v. Buyurdular ki: Kim Aşure günü zerre kadar sadaka verirse Allah ona uhud dağı kadar sevap verir. Kim Aşure bir Alimin bulunduğu mecliste Yahut Allahın c.c. zikredildiği bir yerde bir saat bulunsa Allahın c.c. o kimseyi cennete koyması hak olur. Kim Aşure günü müslümanlardan 10 kişiye selam verirse bütün mü’minlere selam verniş gibi olur. Kim Aşure günü bir yetimin başını okşarsa Allahu Teala o yetimin başındaki her kıla karşılık o kişiyi cennette bir derece yükseltir. Kim Aşure günü yıkanırsa (gusl abdesti alırsa) Allah c.c. indinde annesinden doğduğu gün gibi bütün günahklarından temizlenmiş olur. Kim Aşure günü iki kere yıkanırsa (gusl abdesti alırsa) iki gözü katiyyen hastalık görmez. Kim Aşure günü Ayetel Kürsi ve İhlası Şerifi yüzer kere okursa sonra anne ve babasına dua ederse Allahu teala onlardan azabu kaldırır. (Velev ki anne ve babası müşrik olsalar bile.)

Peygamber Efendimiz s.a.v. denHer kim, Muharremin ilk on günü sabahleyin bu duayı 3 kere okursa, Allah c.c. hazretlerinin o kimseyi tâ gelecek senenin Muharrem ayına kadar bütün belalardan emin ve muhafaza buyuracağı rivayet olunmuştur.
Şeyh Şihâbuddin-i Sühreverdi k.s. dan nakledilmiştirki: “Her kim bu duayı Aşure günü üç kere okursa, ölümden de emin kılınır. Elbette o sene ölümü takdir olunan kimseye bu duayı okumak nasip olmaz”

Dua Şudur : El-Hamdü lillahi Rabbil Alemin. Vessalatü vesselamü ala seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme entel ebediyyül kadimül hayyül kerîmül hannânül mennânü ve hazihî senetün cedîdetün es-elüke fîhel ısmete mineşşeytanirracîm. Vel avne alâ hazihin-nefsil emmâreti bissûi vel iştiğale bi mâ yukarribunî ileyke ya zel celâli vel ikrâmi bi rahmetike yâ erhamer-rahımîn. Ve sallallâhu ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve ehli beytihî ecmaîn.

İbadet Rehberi / Adem Şener

Reklamlar

Edeble gelen, lütufla gider.. | Ruhu nazarlı kıza bir şeyler bırak :)

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s